KADRO: Bir anne bir kız.bir doktor.bir çoban.bir öğretmen.bir de asker 

 

 anne: ah kızım kızım edalı kızım hiç bitmez nazın seni bir doktor istiyor ( doktor önlüklü çocuk sahneye gelir) vereyimmi ona der

kız : ah ana ana dilleri yana ben varmam ona onunda hastaları vardır baktırır bana der (çocuk gider)

anne:ah kızım kızım edalı kızım hiç bitmez nazın seni bir çoban istiyor ( çoban çocuk sahneye gelir) vereyimmi ona der

kız:ah ana ana dilleri yana ben varmam ona onunda koyunları vardır sağdırı bana der (çocuk gider)

anne:ah kızım kızım edalı kızım hiç bitmez nazın seni bir öğretmen istiyor ( öğretmen çocuk sahneye gelir) vereyimmi ona der

kız:ah ana ana dilleri yana ben varırım ona onunda bilgileri vardır öğretir bana der (ikisi kolkola girer)

Reklamlar